KORICENJE

Koričenje i štampa diplomskih i master radova, a posebno doktorskih disertacija se radi na kvalitetnijem papiru i tvrdim koričenjem sa sito stampom na prednjoj korici. Papir koji koristimo za štampu unutračnjih stranica magistarskih i doktorskih radova je ofsetni papir za štampu od 80 grama.

Mašina koja je specijalizovana za digitalnu štampu ovog tipa daje mogućnost niske cene štampe sa izuzetnim kvalitetom otiska. Kvalitet i niska cena štampe ostaje i kada se radi o kolor štampi.

Rok za štampu i koričenje master radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija je od 1 do 3 dana