MEMORANDUMI

 

Kao što vizitka predstavlja osobu, tako memorandum predstavlja neku firmu. Obrazac na kome su ostampani osnovni podaci o firmi koji se ne menjaju (logo, adresa, telefoni, žiro račun...),